Skip directly to content

products

แคลเทรต®
ซิลเวอร์ 50+
600 มก แคลเซียม
400 ไอยู วิตามินดี3
สำหรับเสริมแคลเซียม
ในผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป(2)
 
แคลเทรต® พลัส
600 มก แคลเซียม
200 ไอยู วิตามินดี 3
4 แร่ธาตุ ได้แก่ แมกนีเซียม
มังกานีส สังกะสี ทองแดง
ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน(1)
 
แคลเทรต®600
600 มก แคลเซียม
ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง
ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน(3)