Skip directly to content

Product 1

เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน สำหรับเสริมแคลเซียมในสตรีมีครรภ์* หญิงให้นมบุตร* และผู้สูงอายุ(1)

วิตามินดี

ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและจำเป็นใน การช่วยรักษาสมดุลของแคลเซียมในร่างกาย(1)

ขนาดรับประทาน

วันละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร หรือตามแพทย์สั่ง(1)

แคลเซียม คาร์บอเนต

แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อกระดูก และระบบโครงสร้างของร่างกาย มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมของระบบประสาท และกล้ามเนื้อรวมถึงการแข็งตัวของเลือด(1)

  • เอกสารอ้างอิง
  • 1) เอกสารกำกับยา
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา