Skip directly to content

Product 2

yellow-line.png
product_breadcrum.png
purple-heading-left.png

ช่วยป้องกันโรคกระดุกพรุน(1)

purple-bottle.png
product-3-right-text.png

ววิตามินดี

ช่วยในการ ดูดซึมแคลเซียม(1)

วิตามินดี

ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม

แมกนีเซียม

มีความจำเป็นในการทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง(1)

สังกะสี, ทองแดง, มังกานีส

มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนา การเสริมสร้างและซ่อมแซมกระดูก(1)

ทองแดง(3)

ช่วยในการสร้างคอลลาเจน เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และความแข็งแรงของเส้นใยคอลลาเจนในกระดูก

ขนาดรับประทาน

รับประทานวันละ 1-2 เม็ด โดยแบ่งเป็นรับประทานตอนเช้า 1 เม็ด และก่อนนอน 1 เม็ด หรือรับประทานตามแพทย์สั่ง การดูดซึมดีที่สุดเมื่อรับประทานพร้อมอาหาร(1)

แคลเซียม คาร์บอเนต

สำหรับเสริมสร้างกระดูก(1)

  • เอกสารอ้างอิง
  • 1) เอกสารกำกับยา