Skip directly to content

Product 3

ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน สำหรับเสริมแคลเซียมในสตรีมีครรภ์* หญิงให้นมบุตร* และ ผู้สูงอายุ(1)

ขนาดรับประทาน

วันละ 1 เม็ด พร้อมอาหารหรือตามแพทย์สั่ง หากรับประทานวันละ 2 เม็ด ควรแบ่งรับประทานแต่ละเม็ดในต่างมื้ออาหาร(1)

แคลเซียม คาร์บอเนต

แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อกระดูก และระบบโครงสร้างของร่างกาย มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทของระบบประสาท และกล้ามเนื้อ รวมถึงการแข็งตัวของเลือด(1)

  • เอกสารอ้างอิง
  • 1) เอกสารกำกับยา
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา