Skip to main content

เช็คปริมาณแคลเซียมสมวัย

talk about calcium

เอ๊ะ‼️ ถ้าการทานอาหารในแต่ละมื้อ

ยังได้รับปริมาณแคลเซียมไม่เพียงพอ

แล้วแบบนี้แต่ละวัยต้องได้รับเท่าไหร่...ไปดูกัน

คนเราต้องการแคลเซียม 200 - 1300 Mg ขึ้นอยู่กับแต่ละวัย

เพราะแคลเซียมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย

ในทุกมื้อควรเลือกอาหารที่มีแคลเซียม

เพื่อดูดซึมและเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง

หากได้รับแคลเซียมที่ไม่เพียงพอ

อาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกหักง่าย หรือโรคกระดูกพรุนได้

นอกจากนี้การได้รับวิตามินดีควบคู่ด้วย

จะทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียม และเสริมสร้างกระดูกให้ดียิ่งขึ้น

อ้างอิง : https://www.rama.mahidol.ac.th/th/infographics/170

#CelebrateThePowerOfMovements

#เพื่อทุกการเคลื่อนไหวที่แข็งแรง

ติดตามเราได้ที่

สนทนา