Skip to main content

ปัญหาการลื่นหกล้มในผู้สูงวัย

talk about calcium

ปัญหาหกล้มในผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

สาเหตุหนึ่งมาจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย

โดยเฉพาะกระดูก ข้อ เอ็น และกล้ามเนื้อ

ทำให้ทรงตัวได้ไม่ดีและหกล้มได้ง่าย ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

จากข้อมูลสถิติกระทรวงสาธารณะสุขไทยพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการหกล้มสูงเป็นอันดับ 2 ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงที่จะหกล้ม 28 – 35% และ 70 ปีขึ้นไป 32– 42%

อาการบาดเจ็บจากการหกล้มอาจมีเพียงเล็กน้อย หรืออาจถึงขั้นพิการและเสียชีวิตได้

อ้างอิงจาก : https://bit.ly/3iBW5t5

ไม่ว่าจะวัยไหน ความแข็งแรงของร่างกายคือสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ขอบคุณข้อมูลจาก รพ.รามาธิบดีและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

www.fightthefracture-th.

#CelebrateThePowerOfMovements

#เพื่อทุกการเคลื่อนไหวที่แข็งแรง

ติดตามเราได้ที่

สนทนา