Skip to main content

สินค้าทั้งหมด

แคลเทรต

ซิลเวอร์ 50+

600 มก แคลเซียม

400 ไอยู วิตามินดี3

สำหรับเสริมแคลเซียม

ในผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป(2)    

แคลเทรต พลัส 

 

600 มก แคลเซียม

200 ไอยู วิตามินดี 3

4 แร่ธาตุ ได้แก่ แมกนีเซียม

มังกานีส สังกะสี ทองแดง

ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน(1)

แคลเทรต600

 

600 มก แคลเซียม

ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง

ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน(3)

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

เอกสารอ้างอิง: 1). ฉลากกล่องยา แคลเทรต พลัส 2). เอกสารกำกับยา แคลเทรต ซิลเวอร์ 50+ 3). เอกสารกำกับยา แคลเทรต 600

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 1313 /2563